Ombyggnad WC för JC Decaux

Behov / Bakgrund
Form behöver inte utesluta funktion. Och funktion behöver inte utesluta form. Det var precis så Malmö Kommun via JC Decaux tänkte när de beställde ombyggnation av en offentliga toaletter till Kroksbäck i Malmö.

Snyggare och mer praktiskt än grå betong, och utformat på ett sätt som smälter in i miljön och bidrar till en trevlig stadsbild.

På samma sätta kan man tänka med andra offentliga byggnader, såsom elcentraler, skåp till mobilmaster, basstationer eller transformatorstationer. När man jobbar i glasfiberarmerad polyester är begränsningarna få, men möjligheterna många.

Kund
JCDecaux
www.jcdecaux.se