Dataskyddspolicy

Det är viktigt för Fosieplast att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy ger dig information om hur Fosieplast använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning.

Dataförvaltare

Dataförvaltare är Fosieplast, ett aktiebolag baserat i Sverige med ett kapital på 3 00 000 SEK registrerat i bolagsregistret i Sverige med organisationsnumret 556772-9578 och bolagssäte i Arlöv: Fosieplast AB Företagsvägen 27 232 37 Arlöv

Externa länkar

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av Fosieplast eller någon annan enhet i Koncernen. Fosieplast ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att tillhandahålla tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på Fosieplasts webbplats. Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom Fosieplasts webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och evenemang (handelsmässor, mm.) Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. handelsmässor, kundmöten). Fosieplast samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget. Fosieplast kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):
  • För kundsupport: Fosieplast bearbetar dina personuppgifter för att ge dig som kund support, särskilt för att svara på frågor.
  • För statistisk analys: Fosieplast kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser (marknadsföringsanalys, utvärdering av effektivitet för våra kampanjer, mm.).
  • I administrativa syften i relation till säkerhet och åtkomst till Fosieplasts system, plattformar, säkra webbplatser eller applikationer,
  • I andra legitima affärssyften.

Utlämnande/överföring av personuppgifter

Fosieplast kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en annan enhet i Fosieplast-koncernen och, som så är nödvändigt, till Fosieplasts underleverantörer, i eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Dessa kan hantera dina personuppgifter å Fosieplasts vägnar i de syften som beskrivs ovan. Fosieplast kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till några andra parter. Fosieplast kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.

Säkerhet för insamlade personuppgifter

Fosieplast strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Fosieplast använder säkra datasystem som följer industristandarder. Endast Fosieplasts eller dess underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de system som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EEA ska skydd och säkerhetsåtgärder för personuppgifter vidtas, som t.ex.:
  • Överföring av dina personuppgifter till ett Fosieplast-företag eller underleverantör i ett land som tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för personuppgifter enligt EU.
  • Överföring av personuppgifter som täcks av standardavtal inom EU.

Varaktighet för förvaring

Fosieplast kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Åtkomst till dina personuppgifter

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av dina uppgifter eller protestera mot hantering av dina uppgifter, om du har giltiga skäl för detta, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fosieplast.se eller ett brev till: Datasekretess Fosieplast AB Företagsvägen 27 232 37 Arlöv I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.