Vakuumbagging

Vad är vakuumbagging?
När vakuumbagging utförs skapas mekaniskt tryck på ett laminat under dess tillverkning och härdningscykel. Att utsätta kompositlaminat för tryck, ger många fördelar.

Först och främst så avlägsnar den fångad luft mellan skikten av fiber. För det andra komprimeras fiberskikten för effektiv kraftöverföring mellan fibrerna och förhindrar att de flyttas under härdning. Slutligen, rent tekniskt optimerar vakuumbagging fiber-till-hartsförhållandet i den färdiga kompositdetaljen. Absolut viktigast är ändå att metoden är miljövänlig och minskar utsläppen av lösningsmedel med upp till 98% under tillverkningen av produkten.

Dessa fördelar har i åratal gjort det möjligt för högteknologiska tillverkningsindustrier att maximera de fysikaliska egenskaperna hos avancerade kompositmaterial, såsom glas, kol och aramid, tillsammans med polyester eller epoxi. Du får lätta, starka, kemikalieresistenta sandwichpaneler. I vanliga fall vid handlaminering går det åt 30% glasfiber och 70% polyester. När vi använder vakuumbagging kommer vi upp i 55% glasfiber och 45% polyester av totalvikten. Det betyder att mer än hälften av polyestern kan plockas bort i processen, samtidigt som det påverkar hållfastheten och totalvikten positivt. Viktigt här är att formen måste vara tät så att ingen luft läcker in när polyestern ska sugas igenom skivan.

Vi på Fosieplast arbetar i nära samarbete med Diab sedan många år när vi tillverkar sandwichpaneler. Redan på 1990 talet började vi tillverka brandbilstankar med hjälp av Divinycell som kärnmaterial. Divinycell är det ledande varumärket inom sandwich tekniken och Diab är en av världens största producenter av hållfasthetsberäknat konstruktionsmaterial för glasfiber industrin. Här kommer några exempel på där kombinationen Divinycell och glasfiber ofta används: Båt industrin där både skrov och däck gjuts för många av världens största båtvarv. Vindkraftindustrin där vingarna till vindkraftsverken byggs med denna teknik. Transportfordon av olika slag som t.ex brandbil, hästbil, MC- transport bil och specialinredda servicebilar för industrin.Det går även att bygga enstaka större produkter i tekniken som t.ex. utsugskåpor eller tak till maskiner.

Kontakta Fosieplast här, så återkommer vi om hur vakuumbagging kan hjälpa dig i din tillverkning!