Filterkropp

Behov/bakgrund
Vår kund Bernoulli behövde ett vattenfilter med högre tålighet för kemikalier än vad ett filter i stål klarar av. Vi byggde då ett specialanpassat filter i glasfiber med rätt egenskaper för ändamålet med hjälp av handuppläggningsteknik.

Med kundens behov och ritning kunde vi i tätt samarbete med deras konstruktörer ta fram det specialanpassade filtret. Våra produkter går att anpassa till de flesta förutsättningar och utgår alltid från kundens ritningar.

Kund
Bernoulli Systems AB
www.bernoulli.se