Produkt beskrivning

”Molnet” av Jennifer Forsberg byggdes Sommaren 2009. ”Molnet” är tillverkat av polyester, stål och betong. Projektledare har varit Marianne Jonsson från Statens Konstråd.