Produkt beskrivning

Konstverket heter Blomman.

Det är Konstnär Mette Björnberg i Södra Mellby som har skapat den; www.mettebjornberg.com

Blomman är placerad på Hagaströms skola i Gävle.
Mette Björnberg har utformat den lite som en scen,
för barnen att sjunga och uppträda på. Kanske också för rektorn en plats att hälsa eleverna välkomna. Den kan användas som en bänk att slå sig ner på. Blomman kan också betraktas som ett emblem för skolan.

Blomman är helt i glasfiberarmerad plast och vi tillverkade den på vår fabrik under sommaren 2006.

Flag

This artwork has the name ”The Flower”.

The creator is artist Mette Björnberg from
Södra Mellby,Sweden; www.mettebjornberg.com

”The Flower” is placed on the Hagaström school
near to the city of Gävle. Metter Björnberg has shaped it as a small scene, for the children to sing and perform on. Perhaps also a place for the headmaster to greet a welcoming to the pupils.
Or you can just use it as a bench for a moment.
It can be looked at as a symbol for the school.

”The Flower” is manufactured completely in fiberglass polyester and we produced it on our site during the summer of 2006.