Produkt beskrivning

Box för batteri oct testutrustning.

Låda med lock tillverkad till Safetrack AB. Boxen är tillverkad i vinylester-harts för att vara resistent mot spill av batterisyra.

Lådan användes till utrustning för att testa svetsskarvar i järnvägsräls.

 

Flag

Box for battery and test equipment.

The little container is manufactured for Safetrack AB. The box is made of vinylester resin to be able to
be resistant to spillage battery acid.

The usage of the box is to contain equipment for the
testing of weldings of railway rails.