Fosieplast i Arlöv tillverkar detaljer i glasfiberarmerad polyester.

Vår produktion bedrivs i moderna helsprinklade lokaler på 1500m2 med stora möjligheter till att snabbt skifta mellan olika projekt.
Vi är utrustade med moderna hjälpmedel vilket ger oss en bra arbetsmiljö. Det är en av förutsättningarna för att kunna producera detaljer med rätt leveranstid och med kundens krav på leveranskvalitet.

Vi samarbetar med formsnickare, konstruktörer och designers vid framtagning av nya produkter.

Tillverkningen sker hantverksmässigt efter våra kunders ritningar och önskemål där slutresultatet blir en produkt av ett gemensamt arbete mellan våra kunder och oss.

Affärsidé

Fosieplast AB skall tillverka produkter i komposit-material genom skickligt hantverk och arbete med miljövänliga metoder.

Vi ska verka som underleverantör åt industrin.

Vårt arbete skall tillföra kundens idéer och ritningar ett mervärde genom vår kunskap inom komposit-området.

Våra produkter skall kännetecknas av kvalitet, leveranssäkerhet och en hög servicenivå, även efter leverans.